V případě, že to s ochranou osobních údajů myslíte vážně

Cloudová aplikace automatizující dodržování GDPR

Vytvořená pro organizace, pro které je dodržování GDPR základ jejich podnikání.

Minimalizuje náklady na implementaci a obsahuje veškeré dokumenty, které lze dynamicky měnit v administračním prostředí

Upravuje nejen GDPR ale i požadavky jiných států (USA, Afrika, Austrálie)

Umožňuje Vám dynamicky vyhotovit právní dokumenty v několika jazykových mutacích.

 GDPR, GDPR portál, ochrana osobních údajů, osboni údaje,

S čím konkrétně pomáhá?

 GDPR, GDPR portál, ochrana osobních údajů, osboni údaje,

Datové mapování a úvodní rozdílová analýza

Pomůže identifikovat osobní údaje (a nejen ty) a cesty, kudy proudí.

Pomůže identifikovat osobní údaje ve Vaší firmě(a nejen ty) a cesty, kudy proudí.

Umožní Vám mít úplný přehled o datových tocích ve Vaší organizaci.

služba dpo

Vytvoření  a správa dokumentace

Využijete šablony dokumentů v několika jazykových mutacích

Aplikujete dokumenty a dynamicky upravíte na jednom místě

Můžete doplnit o další dokumenty (KYC, AML)

Správa a evidence dokumentace

Zajistětě vzdálené školení zaměstnanců v jednom prostředí

Evidujte doručení compliance dokumentů Vašim zaměstnancům

Mějte všechny dokumenty ke compliance na jednom místě

Zpracovatelské a další smlouvy

Nahrajte, centralizujte a sledujte své smlouvy a dohody o zpracování dat s třetími stranami a správci

Získejte dokonalý přehled o datech, které sdílíte s třetími stranami

 GDPR, GDPR portál, ochrana osobních údajů, osboni údaje,

Buďte upozornění, když jsou smlouvy na zpracování údajů připraveny k prodloužení/obnovení

Udržujte auditní záznam svých smluv o zpracování dat

Reporting

 GDPR, GDPR portál, ochrana osobních údajů, osboni údaje,

Aktivujte vykazování, aby se zobrazil stav všech vašich aktivit zpracování dat a hodnocení rizik.

Automaticky zaznamenávejte Vaše zpracovatelské činnosti

Mějte vždy k dispozici hodnotící zprávu Vaší compliance

Okamžitě sledujte svůj stav compliance pomocí řídicího panelu

Posouzení dopadu na ochranu údajů

Pomocí průvodce krok za krokem vytvořte DPIA

Pomocí pracovního postupu pro spolupráci můžete shromažďovat informace od všech zúčastněných stran

Dolaďte hodnocení pomocí průvodce k možným rizikům a zmírnění

 GDPR, GDPR portál, ochrana osobních údajů, osboni údaje,

Datové incidenty

 GDPR, GDPR portál, ochrana osobních údajů, osboni údaje,

Ke správě incidentů používejte pracovní postupy

Uchovávejte registr incidentů a reakcí

Získejte pokyny k podávání zpráv orgánům dozoru a informování dotčených subjektů údajů

Žádosti o přístup k údajům

Standardizujte příchozí žádosti s pomocí zabezpečených formulářů

Spravujte svůj pracovní postup reakcí na žádosti

Pomocí systému vyhledejte osobní údaje

 GDPR, GDPR portál, ochrana osobních údajů, osboni údaje,